Profesjonalne badanie ultrasonograficzne

Profesjonalne badanie ultrasonograficzne

Zdrowie

Ultrasonografy składają się z następujących elementów: monitor, klawiatura, procesor, urządzenie do przechowywania danych i czujnik lub przetwornik. Ultradźwięki to metoda wizualizacji oparta na wykorzystaniu fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości do uzyskania poprzecznych obrazów ciała.

Rożne rodzaje aparatów USG

Czujnik, który ma aparat USG, spełnia dwie funkcje: emituje fale dźwiękowe (sygnały echa) o określonej częstotliwości i odbiera odbijające się dźwięki o częstotliwościach zależnych od tkanek, przez które przechodzą fale. Fala dźwiękowa powracająca do czujnika jest przekształcana na postać cyfrową i pojawia się na ekranie w postaci sygnałów echa lub kropek. Aparaty USG wyświetlają obrazy, które pojawiają się w czasie rzeczywistym i można je uzyskać w dowolnej płaszczyźnie obrazu. Aparaty USG emitują ultradźwięki, które mogą być konwencjonalne, w czasie rzeczywistym lub dopplerowskie. Badanie USG dopplerowskie wykonuje się w celu badania naczyń krwionośnych z wykorzystaniem efektu Dopplera. Badanie ultrasonograficzne jest niedrogie i łatwe do przeprowadzenia. W tym badaniu nie stosuje się promieniowania jonizującego.

Główne obszary zastosowania klinicznego

Aparaty USG mogą wykonywać badanie narządów jamy brzusznej: w celu wizualizacji anatomii i patologii wątroby i pęcherzyka żółciowego, śledziony, nerek, przestrzeni zaotrzewnowej, struktur naczyniowych i węzłów chłonnych jamy brzusznej. Ultrasonograf służy też do badania narządów miednicy: w celu oceny gruczołu krokowego, pęcherza, narządów rozrodczych, formacji objętościowych przydatków, struktur naczyniowych, węzłów chłonnych. Sprzęt do USG stosuję się też do badania sercowo naczyniowego. USG aparat oceni pracę serca i obwodowych struktur naczyniowych. Aparaty do USG stosuje się też w celu oceny przewodu pokarmowego i naczyń krwionośnych.