Badania USG w nowoczesnej medycynie

Badania USG w nowoczesnej medycynie

Zdrowie

Aparaty USG są uważane za procedury o wysokim stopniu bezpieczeństwa przy minimalnych znanych skutkach ubocznych. Ze względu na brak promieniowania ultrasonografy są szeroko stosowane podczas opieki przedporodowej.

Czym są aparaty USG

Aparat USG wykonuje badanie ultrasonograficzne (ultradźwięki, ultrasonografia). To instrumentalna metoda diagnostyczna wykorzystująca fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości (ultradźwięki) do uzyskiwania obrazów narządów wewnętrznych. Obrazy ultradźwiękowe są generowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można obserwować takie dynamiczne procesy, jak na przykład przepływ krwi w naczyniach (badanie Dopplera). Ultrasonograf i emitowane przez niego ultradźwięki nie powodują bólu i nie wykorzystują szkodliwych dla organizmu promieni rentgenowskich.

Zalety badań ultrasonograficznych

Aparaty do USG, które wykonują badanie ultrasonograficzne USG układu sercowo-naczyniowego lub echokardiografii oraz badanie przepływu krwi w sercu pozwoli kardiologowi określić zmiany w aparacie zastawkowym, wielkość komór serca, pogrubienie (przerost) i zmiany w strukturze mięśnia sercowego, zaburzenia czynności, zmiany prędkości i charakteru przepływu krwi, patologiczny zrzut krwi, a nawet badać początkowe odcinki tętnic wieńcowych. USG aparaty mogą ocenić wielkości jam serca, grubości mięśnia sercowego, stanu aparatu zastawkowego, co pozwala na identyfikację wad wrodzonych i nabytych, kardiomiopatie. Sprzęt do USG wykaże też przerost mięśnia sercowego, obszary asynergii, gromadzenie się płynu w worku serca, zmiany w zastawkach.