Badania USG w nowoczesnej medycynie

Badania USG w nowoczesnej medycynie

Aparaty USG są uważane za procedury o wysokim stopniu bezpieczeństwa przy minimalnych znanych skutkach ubocznych. Ze względu na brak promieniowania ultrasonografy są szeroko stosowane podczas opieki przedporodowej.

Czym są aparaty USG

Aparat USG wykonuje badanie ultrasonograficzne (ultradźwięki, ultrasonografia). To …

Czytaj więcej